Vestby Janitsjarorkester - Historikk

Vestby Janitsjarorkester

Et historisk resymé

Vestby Ungdomskorps ble stiftet 23. august 1962. Initiativtaker var Alf O. Dahl. Det fantes i Vestby fra tidligere et musikkorps med navnet Vestby Musikkorps med røtter helt tilbake til 1915, men dette korpset levde en vekslende tilværelse og stoppet nærmest helt opp fram mot 1960-årene og forsvant over i historien da det nye Vestby Ungdomskorps ble etablert.

Det første styret bestod av Alf O. Dahl som formann og Helfrid Jahr som kasserer. Knut Borgerud og Roar Henriksen var øvrige styremedlemmer. Dirigent for det nye korpset var Thorvald Svendsen.

I forståelse med lensmann Jacobsen i Hølen ble det forut for stiftelsen gjennomført en pengeinnsamlingsaksjon der det ble oppfordret til å gi kr. 100,-. Listen ble lang og innbrakte hele 5000 kr.

Anekdote fra Thorvald Svendsen:

”kl. 11 om kvelden kom Alf på døra med budskapet at om dersom jeg (Thorvald, red. anm.) ga kr. 100,- til formålet å starte Vestby ungdomskorps, skulle jeg få være dirigent de første årene – og det vederlagsfritt”. Thorvald takket ja.

Kommunen stilte opp med det samme beløpet i tillegg til en lånegaranti på kr. 15 000,-, ment for innkjøp av ”instrumenter med etui”.

Kommunestyret hadde den nye korpsetableringen oppe til debatt og skal man tro referatet i ØB 17. desember 1962, så var politikerne særs positive. Sitat ØB:

”Ordfører Hans Chr. Brevig (Sp) uttalte at han personlig var villig til å ofre adskillig på å få ungdommen interessert i sang og musikk. Han hadde tidligere gitt uttrykk for den betydning han tilla dette – Det finnes vel neppe noen hobby som er sunnere enn sang og musikk. Vi vet ikke noe om hvordan dette vil forløpe og hvordan tilslutningen vil bli. Ungdommen interesserer seg for en del andre ting, dessverre er noen av disse tingene usunne. Sang og musikk har ikke en heldig virkning bare på utøvere, men også på omgivelsene”.

På den første øvelsen, på Vestby skole, møtte en representant for Schlagerforlaget opp med instrumenter for kr. 40 000,- uten noen forhåndsavtalte kjøpsforpliktelser. I tillegg ble noe notemateriell og instrumenter overført fra det gamle Vestby Musikkorps, og med dette ble den gamle tradisjonen videreført samtidig med at Vestby Ungdomskorps var et operativt faktum. Korpset hadde sine øvelser i kjelleren på Vestby skole, men flyttet etterhvert til Hølen skole. Senere, da Såner ungdomsskole ble ferdigstillt flyttet korpset sin aktivitet dit.

Vestby Ungdomskorps under sin dirigent Thorvald Svendsen fikk etter hvert et godt fotfeste i bygda med spilleoppdrag over hele kommunen. Tydeligst var det kanskje på nasjonaldagen hvor korpset deltok i barnetogene i Vestby sentrum, Hølen, Garder og Son. Dette ble imidlertid for mange oppdrag og korpset måtte gjøre en prioritering for å få dagen til å gå opp. Hølen ble valgt bort, og som en ersatning etter Vesby Ungomskorps ble Frem fra Glemselen etablert i Hølen i 1983.

Vestby Ungdomskorps utviklet seg som et tradisjonelt janitsjarorkester med opptredener i lokalmiljøet ved offisielle markeringer og med konserter i egen regi.  Kontakt utenfor kommunen har det selvsagt også vært gjennom deltakelse hos andre arrangører i nabokommuner, men også som gjester hos korpskollegaer lengre unna.  Utenlandsturer, om ikke så mange, har også funnet sted.

Den 25. januar 1990 endret Vestby Ungdomskorps navn til Vestby Janitsjarorkester. Begrunnelsen var blant annet ”et ønske om å trekke nye medlemmer til korpset fra en aldersgruppe som ikke automatisk identifiserer seg med et ungdomskorps”.

Medlemstallet i Vestby Ungdomskorps/Vestby Janitsjarorkester har variert opp gjennom årene og har vel neppe overskredet de 30 registrerte medlemmene i 1991. Utover på 90-tallet ble rekruttering en stadig tilbakevendende utfordring og et samarbeid med Ås Musikkorps tok form mot årtusenskiftet.

Nyttårskonserten ble arrangert felles av de to korpsene. Denne ble første gang avviklet i Ås kinoteater i januar 2001. Samarbeidet med Ås Musikkorps utviklet seg tettere fremover mot 2007 da korpsene inngikk en formell prosjektavtale som omfattet mer enn bare Nyttårskonserten. Prosjektperioden varte i totalt fire år frem til Ås Musikkorps og Vestby Janitsjarorkester slo seg sammen i 2011.
Søk
Driftes av Styreportalen AS