Erlend TunestveitErlend har siden 1996 vært dirigent for Vestby Janitsjar. Han kommer opprinnelig fra Oppegård og er selv trompetist. I 1991 var han ferdig utdannet ved Norges Musikkhøgskole, med blant annet Ole Edvard Antonsen som lærer. Dirigenttimer tok han hos Karsten Andersen, men har også studert direksjon i Finland. Erlend har spilt i samtlige av landets symfoniorkestre som frilanser, og som dirigent har han dirigert fire av militærorkestrene i Norge. Han har også vært gjestedirigent i de fremste amatørkorpsene på østlandet. Han dirigerte Vestre Aker Musikkorps i perioden 1991-96, og nå, parallelt med oss, Lisleby Musikkorps. Erlend har også vært ansatt som lektor i Østfold Fylkeskommune. Ås og Vestby musikkorps har stor glede av Erlends kunnskaper, noe som har resultert fremgang for enkeltmedlemmer og en generell heving av det musikalske nivået.