Det nye året er i gang, men denne gangen uten Nyttårskonserten. Korpset vil heller ikke møtes for øvelser før det blir åpnet for dette fra myndighetene.

Korpset ønsker alle våre venner og følgere ett godt nyttår.